Начало    Фирмен профил    Сглобяеми къщи    Врати    Хотелско обзавеждане    Преса    За контакти     English  
    Дървени къщи лукс
    Дървени къщи двуетажни
    Дървени къщи едноетажни
    Дървени къщи галерия
    Бунгала
    Бунгала галерия
    Градински къщи
    Градински къщи галерия
    Гаражи
    Гаражи галерия
    Беседки
    Пързалки
    Навеси
    Врати с оловно фолио
    Врати входни подсилени
    Врати от масив
    Врати от MDF ламинирани
    Врати от MDF фурнировани
    Врати от фазер пресовани
    Дървени первази
    Хотелски комплекти
    Комплекти
        НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

        I. Могат ли да получат от къщата на своите мечти?
        По тази технология се строят къщи и сгради с различна архитектура, разпределения и функции. Ограниченията се свеждат до това, че не могат да се строят небостъргачи Реално в България се строи до два етажа но има вече и проекти за триетажни сгради.

        II. Има ли специални изисквания към терена.
        Тук отговора е НЕ - с тези конструкции може да се строи навсякъде където строителството не е изрично забранено - защото конструкциите на този тип сгради са от 7 до 9 пъти по-леки от традиционното строителство.

        III. Топло и звуко-изолацията на сградите.
        Това е строителната система, която дава най-добри показатели в тази област и затова ще отделим малко повече време на този въпрос.
        Единствено по този метод на строителство могат да се строят така актуалните в развитите страни ниско енергийни и пасивни къщи.
        Ниско енергийна е тази сграда за която при различните климатични условия на Европа се нуждае от 30 до 70 кw.ч/м2 енергии за отопление или охлаждане за цяла година. Това се равнява на 3 до 7 л. течни горива или 3 до 7 мЗ природна газ.
        Сглобяемите къщи от дървесина отдавна покриват този стандарт.
        Следващата по-висока категория ниско енергийни сгради са така наречените З литрови къщи. Това е сграда, която се нуждае от Зл течно гориво или Зм2 природен газ или по-малко от 30 кw.ч/м2 жилищна площ за целогодишна климатизация. Такива сгради вече масово се строят чрез сглобяеми елементи с дървена носеща конструкция.
        При тези сгради има и повишени изисквания към прозорците, които трябва да са от дърво или пластмаса с трислоен стъклопакет.
        Най-високата категория ниско енергийна сграда е така наречената пасивна къща. При нея разходите на енергия за поддържане на микроклимата са под 10 кw.ч/м2 жилищна площ в годината, които не е необходимо да бъдат внасяни като допълнително количество енергия, а могат да се осигурят от отделяната енергия при обитаването на жилището (готвене, къпане, човешка топлина, осветление, хладилник и др.) и от акумулиране на слънчевото греене (добро изложение, соларни инсталации).
        Отделяната или проникнала в дома топлоенергия се улавя от филтрираща система и термо помпи и се акумулира в специален топлообменник, от където се ползва при нужда.
        За управлението и функционирането на подобни къщи има изградени специални компютърни системи и програми. Разбира се за България това все още звучи екзотично, но това е бъдещето.
        Може да си зададете въпроса, защо такива къщи да не могат да се строят и по традиционния начин?
        Отговора е следния: Външните стени на тези къщи трябва да имат коефициент на изолация под 0.2W (м2К) за ниско енергийните и 0.15W (м2К) за пасивните къщи.
        За да се постигнат тези параметри дебелината на стената изградена от:
                многослоен панел с дървена носеща конструкция достига до 30 - 35 см.
                железобетонна с мазилка - над 10 м практически невъзможно.
                тухлена стена (четворки) с мазилка - дебелината трябва да е 140-160 см.
                стена от порест бетон (Ytong) - 1.00 м
                стена от масивно дърво - 70 см.
        Затова, за да се подобрят малко изолационните параметри на монолитните сгради, се прибягва до допълнителни външни изолации, но елиминирането на всички термомостовс е практически невъзможно.

        IV. По пожароустойчивост
        Лесно се приема, че щом е дърво, значи гори и затова тези сгради са иожаро-неустойчиви, но не са прави защото:
                1. Изследванията в много страни показват, че пожарите почти никога не започват от конструкцията на сградите, а винаги извън тях (ел. уреди, дрехи, книги, обзавеждане, химикали и др.)
                2. Използваните в панелите гипсови плочи или минерална вата, които са негорими и пожарозащитни материали предпазват конструкцията от възникнали пожари.
                3. Ако въпреки всичко разгорелия се пожар е толкова силен, че достигне конструкцията (обикновено в нормални сгради това време е след 30 до 60 мин.) идва ред на уникалните способности на дървото като конструкционен материал.
        А именно :
                - То не променя носещата си способност при висока температура (за разлика от металите)
                - В процеса на горене върху дървото се образува слой въглен, който рязко забавя процеса на горене в дълбочина.
        Във връзка с това са правени много опити. Най елементарния е следния: Върху две опори са поставени две греди с еднакви сечения - метална и дървена. Върху дървената греда е поставена тежест, а върху металната не. Под тях се запалва силен огън. След няколко минути металната греда губи всякаква устойчивост и под собствената си тежест се огъва и пропада. Дървената греда се запалва но продължава да държи тежестта няколко часа.
                4. Всичко това е добре известно на специалистите, затова този тип сгради се използват без проблеми не само за жилищно строителство, но и за обществени сгради, детски домове, старчески домове, администрации, хотели и др.
                5. Накрая за да завършим с пожарите, трябва да се има предвид и следното:
                - За специални сгради с особени изисквания има вече такива химически препарати, които правят дървото практически незапалимо.
                - Ако пък в нормална сграда възникне по някаква причина голям пожар, който не може да бъде угасен часове наред, то все едно каква е сградата, тя става неизползваема или възстановяването и е по-скъпо от ново строителство.
                - То тогава нашите сгради пак имат преимущество - разчистването па терена е няколко пъти по-бързо и евтино.

        V. След пожарите идна ред на наводненията.
        Как се държат тези конструкции в среда с повишена влажност или при директно наводнение.
        Нека първо да разгледаме по-тежкия случай:
        При евентуално наводнение, водата която облива тези конструкции не попива в тях, тъй като влагоемкостта па материалите от които са изградени е в рамките на няколко процента при 24 часов престой във вода. Като се има в предвид малкия обем от вода, които ще поемат материалите, е нормално след това тя бързо да се изпари. Този процес се ускорява и от специалната конструкция на стените, които имат вертикална циркулация на въздуха вътре в тях.
        При променлива атмосферна влажност, тези сгради се държат чудесно благодарение на специфичните свойства на дървото и гипса, които лесно абсорбират и отдават атмосферната влага без тя да кондензира по тях.
        Като допълнителна мярка, дървесните елементи които имат досег с бетонната основа и на височина до 80 см от нея се импрегнират против влага. По този начин се защитават от евентуален пробив на хидроизолацията и от евентуално просмукване на влага от основите.

        VI. Земетресението.
        Това е ужасът за всяко строителство. Мерките които се вземат при масивното строителство са много строги и струват скъпо. Тъй като едно земетресение нанася много щети и взема много жертви.
        Строителството на сглобяеми сгради с дървена конструкция се препоръчва за земетръсните райони по следните причини:
                1. Дървото като конструкционен материал е изключително еластично и здраво. То понася големи еднократни натоварвания и след това възстановява първоначалното си положение.
                2. В тези сгради няма монолитни (неподвижни) връзки, Всички сглобки понасят определено разместване без да се разрушават.
                3. Значително по-ниското тегло на конструкцията допринася и за много по-малки инерционни сили, както и за много по-малко жертви и облекчени спасителни действия при евентуални разрушения.

        VII. Защо се казва, че тези къщи са екологични ?
        Тези къщи са екологични в две направления:
                1. Икономия на енергия - за добив и преработка на материалите както и за самото строителство се използва многократно по-малко енергия отколкото при традиционното строителство.
        Пример: С енергията изразходвана за добив и преработка на 1000 кг дървени материали могат да се добият: 417 кг - тухли, 333 кг - цимент, 50 кг - стомана, 10 кг - алуминий.
        Като казахме и преди това, че самите конструкции са няколко пъти по-леки, то разхода на енергия за това строителство е много пъти по-нисък от монолитното строителство.
        При експлоатацията на жилищата се използва значително по-малко енергия, заради изключителните им изолационни качества.
        А икономията на енергия е най-добрият показател за опазване на природата.
                2. Екологично чисти за обитаване :
                - Всички материали, които се използват са естествени с минимални и без химични обработки и добавки.
                - Дървените материали и гипсовите плочи са естествен регулатор на влажността в помещенията.
                - Изключително бързо и икономично се управлява микроклимата в сградата.
        Пояснение: Това се дължи на факта, че конструкцията на тези сгради е неутрална към топлината (не я акумулира). Това означава, че ако искате да промените температурата в някое помещение, е необходимо само да охладите или затоплите обема от въздух, който е в него без да се притеснявате, че трябва да затопляте или охлаждате и стените, пода и тавана. Този ефект се чувства много силно при сгради, които не се обитават постоянно.

        VIII. Дълготрайност на сградите построени но този метод.
        Срока за експлоатация на една сграда независимо какъв тип е се определя от три условия:
                1. Дали използваните материали в конструкцията като стареят и с времето губят качествата си?
        Дървесината като основен конструкционен материал е доказано, че ако не с подложена на външни вредители не променя качествата се с течение на времето. Затова строителите с дървесина предприемат някои мерки за да я предпазят от вредителите:
                - Дървесината, която се влага в конструкциите е с не по-ниско качество от II-ро (т.е. липса на заболявания и вредители)
                - Задължително се суши в камери при висока температура вследствие на което яйцата и ларвите на вредителите се унищожават.
                - В някои случаи се прави и допълнителна импрегнация.
                2. Нормалната експлоатация и поддръжка на сградата.
        Практиката показва, че сгради с дървена конструкция се експлоатират успешно вече 100 и повече години.
        След като се убедят, че жилището не отстъпва, а напротив по много показатели превъзхожда останалите, нашите клиенти естествено стигат и до последния въпрос:

        IX . Колко бързо се строят и колко ще струва?
        Тъй като технологията е изградена изцяло върху сухото строителство, то този метод позволява къси срокове на изработка независимо от метеорологичните условия. За България засега реалните срокове са от 2 до 3 месеца за производство (през което време може да се изгради фундамента и инфраструктурата) и от 1 до 4 седмици - монтаж, в зависимост от големината на сградата и степента па завършеност.
        Цените в зависимост от типа на сградата и степента на завършеност се движат между 180 и 300 Евро/м2 за България.
Създаден © 2010 amko-bg.com         Всички права запазени         Програми и дизайн от КОДИКА